Airbus, UK

Airbus, UK

 

Flygsäkerhet börjar på marken

I engelska Filton finns en av Airbus anläggningar för tillverkning av flygplansvingar. Kvalitets- och säkerhetskraven är av naturliga skäl mycket höga och kalibrerade processinstrument spelar en viktig roll i detta.

– Tidigare roterade instrumenten mellan instrumentverkstaden och produktionen, säger instrumentteknikern Richard Salmon. Det krävde stort lager av reservdelar som vi nu kunnat minska betydligt sedan vi började med kalibrering på plats.

Airbus första kalibreringssystem Beamex© QM6 har nu uppgraderats till Beamex© senaste mjukvara CMX. Systemet är en del av anläggningens kvalitetssystem och nödvändigt för tillverkningslicensen. Dokumentation är mycket viktig eftersom alla kalibreringsdata måste lagras hela flygplanets livslängd plus tio år.

– Det finns inget annat kalibreringssystem som kommunicerar så bra med kalibrerarna som Beamex©, fortsätter Richard Salmon. Tack vare detta har vi kunnat automatisera fördefinierade kalibreringsprocesser.

Läs om Beamex och Airbus här (pdf)