Beamex

Beamex-logo_web

Beamex

 

 

Beamex® är en världsledande leverantör av kalibreringslösningar för förbättrad kvalitet och effektivitet. Sortimentet av produkter och system är mycket omfattande. Beamex utvecklar och tillverkar kalibreringsutrustning, kalibreringsmjukvara, kalibreringssystem och kalibreringstjänster av hög kvalitet för kalibrering och underhåll av processinstrument. De finns representerade i 60 länder worldwide och drygt 10 000 företag använder idag Beamex kalibreringslösningar. Kalibrering av utrustning sker i ackrediterat laboratorium godkänt av FINAS. Beamex är ISO 17025 ackrediterade och ISO 9001 certifierade. Varje ny produkt levereras med ett spårbart och ackrediterat kalibreringscertifikat. Jmex AB är Premium Partner till Beamex vilket betyder ett långt och beprövat samarbete.

 

Certificate_ISO17025

Certificate_ISO9001-2008