Endress + Hauser Messtechnik

Endress + Hauser Messtechnik

 

Global standard för kalibrering

– Det är inte alltid lätt att införa nya hjälpmedel, men när de första ingenjörerna hos oss fick sina nya Beamex© MC5, spred sig ryktet om deras förträfflighet så snabbt att övriga väntade ivrigt på sina.

Det säger Torsten Thiel, ansvarig för kalibreringsavdelningen på Endress + Hauser Messtechnik i Weil am Rhein, som använt Beamex© kalibrering sedan 2006. När nya Beamex© MC5 lanserades såg företaget möjligheter att effektivisera kalibreringsarbetet ytterligare.

Det visade sig snart att varje ny MC5 gjorde samma jobb som tre eller fyra av den gamla utrustningen. Stora tids- och kostnadsbesparingar alltså och i dag är Beamex© MC5 och MC2 global standard för Endress + Hauser.

Läs mer om Beamex och Endress+Hauser här (pdf)