bMobile 2.0

bmobile 2.0 är senaste mobila versionen för Rondering / Inspektionskontroll.