Absolut Company

Absolut Company

 

Papperslös kalibreringsprocess

– Kalibrering är avgörande för vår produktionsprocess, säger Pär Björklund ansvarig för kontrollsystem hos Absolut Company i Åhus.

Här tillverkas bland annat Absolut Vodka och kvalitetskraven är mycket höga, vilket fordrar en mycket kontrollerad och stabil process.

– Utan regelbunden kalibrering riskerar vi kostsamma oplanerade driftstopp, fortsätter han. Noggrann mätning är helt nödvändigt för oss och vi kan spara väldigt mycket pengar genom att kalibrera själva med Beamex© utrustning. Återbetalningstiden är kort och efter några års användning har vi också samlat på oss den kunskap vi behöver.

Läs hela historien här (pdf)