Grundutbildning i CMX PRO

Endags utbildning i kalibreringsmjukvaran CMX PRO.

Tid
27 november

Plats
Jmex utbildningslokaler i Karlstad.

Program
8.30-12.00   Teoretisk genomgång av CMX
12.00-13.00  Lunch
13.00-16.00  Praktiskt handhavande av MC6 tillsammans med CMX

Pris
2 795 kr exkl. moms per deltagare

Anmälan till
pelle@jmex.se