Jmex flyttar huvudkontoret!

Efter drygt 25 år på Gräsdalens industriområde flyttar vi nu verksamheten till centralt belägna stadsdelen Haga i Karlstad.
Företaget kommer nu att vara stationerat i markplan i HSB:s nybyggda Brf Hattmakaren.

Flera vackra utblickar mot vatten karaktäriserar Haga. Stadsdelen omringas av Pråmkanalen med slussen och broarna och Klarälven med den gamla stenbron. I de inre delarna finns stora, stadsmässiga byggnader i puts och tegel och småskal­iga butikslokaler längs huvudgatorna. Bostadshusen varierar mellan mindre trähus från 1920-talet, gedigna flerbostadshus från 1950-talet och större komplex från 1960- och 70-talet samt kvarterskompletteringar från senare tid.
Haga har i allra högsta grad en karaktär av blandad stad, både när det gäller utseende och verksamheter. Stadsdelen har flera olika byggnadsstilar och med hjälp av dem kan man tydligt se 1900-talets samhällsutveckling.

 

Ny postadress:

Jmex AB
Åttkantsgatan 10
652 20 Karlstad

Ny leverans- och besöksadress:

Jmex AB
Åttkantsgatan 10
652 20 Karlstad