PRODUKTER

 

 

 

 

 

Våra produkter och system täcker in de allra flesta mät- och kalibreringsbehov och återfinns i olika typer av industrier:

-Massa- och pappersbruk
-Järn- och stålverk
-Kemi- och processindustrier
-Fjärrvärmeanläggningar
-Kärnkraftverk
-Läkemedelsföretag
-Fordonstillverkning

Vårt sortimentet är brett och djupt med produkter för primär-,transfer- och arbetsstandard inom tryck, temperatur, el, gasflöden, relativ fuktighet, daggpunkt med flera storheter.

Vi samarbetar med de ledande leverantörerna inom respektive område som alla är ISO-certifierade. Många har egna ackrediterade laboratorier och levererar kalibreringsutrustning med full spårbarhet.

BeamexFastTestMoore Industries Schmidt Technology • STORK Instruments • TechneTeklab