Redo för fältarbete?

campaign-Readyforthefield_v1Det är krävande att arbeta som kalibreringstekniker ute på fältet. Det behövs en hel del kunskap och flera typer av olika apparater, ibland kan vädrets makter också vara en utmaning. Dokumentering av data är tidskrävande och svårt att genomföra effektivt på fältet. Genom att ha de rätta verktygen blir arbetet betydligt lättare och även mera effektivt. Läs mer om Beamex verktyg för kalibrering på fältet.