Shell Nederland Raffinaderij

Shell Nederland Raffinaderij

 

Varje centiliter fel blir mycket pengar

Shells raffinaderi i Perni är en av världens största och mest komplexa petrokemianläggningar. Här processas främst råolja som raffineras till olika kemiska produkter.

– Kalibrering är en mycket viktig del av raffinaderiets styrning och automatisering, säger Ed de Jong, som arbetar med underhåll av mätinstrument. Minsta lilla felmätning av levererade kvantiteter får stora ekonomiska konsekvenser.

Men kalibreringen är också viktig för att kontrollera att utsläppen håller sig inom tillåtna värden.

– Ett av de främsta skälen för oss att införa Beamex© integrerade kalibreringssystem var för att kunna möta kraven på kontroll av CO2 och NOx-utsläpp, fortsätter han. Men vi räknar också med att systemet ska hjälpa oss att hålla jämn produktkvalitet och sänka kostnaderna.

Läs mer om Beamex och Shell här (pdf)