Stork Instruments

STORK INSTRUMENTS loga

 

Stork Instruments

 

Stork Instruments är en europeisk tillverkare av utrustning för daggpunktsmätning och har sin verksamhet förlagd till London, Paris, Warszawa och Krakow. Bakom satsningen står britten Andrew Michell som med 40 års branscherfarenhet och en lång rad patent grundade Michell Instruments Ltd. Stork Instruments har under ledning av Andrew Michell nu utvecklat den senaste sensorteknologin som möter dagens allt hårdare krav på instrument med större noggrannhet, snabbhet och prestanda. Stork Instruments tillhandahåller också kalibreringstjänster i ackrediterat laboratorium. Jmex AB representerar Stork Instruments i Sverige sedan 2015.